OSP Zagórów Ochotnicza Straż Pożarna Zagórów

Zarząd

ZARZĄD:

Bogdan Matczak -         PREZES                                            
Jerzy Juszczak -              WICEPREZES                                   
Michał Ulatowski -        WICEPREZES                                   

Krzysztof Jankowski - NACZELNK                                      
Karol Kruszyna -            ZASTĘPCA NACZELNIKA                

Mirosław Płucienniczak - SKARBNIK                                     

Elżbieta Borowska -        SEKRETARZ    

Dariusz Kowalski -          GOSPODARZ                               

 

KOMISJA REWIZYJNA:                                                     

Ryszard Sikorski -           PRZEWODNICZĄCY                       
Jacek Wesołowski -       ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
Adam Staszewski -          CZŁONEK                                      
Krzysztof Ligocki -          CZŁONEK                                      
Tomasz Pruszyński -      CZŁONEK